11 octombrie 2022 - Aprobare modificare SDL

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 201630 din 07.10.2022, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 9


29 august 2022 - Aprobare modificare SDL

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 201555 din 29.08.2022, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 8

07 iulie 2021 - Aprobare modificare SDL

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 221277 din 07.07.2021, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 7


28 ianuarie 2021

         Incepand cu  data de 05.08.2019 Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" implementeaza, in calitate de beneficiar, proiectul “CREAM, INVATAM, DESCOPERIM IMPREUNA” in cadrul masurii SDL M8/6B - Solidaritate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu.

FISA PREZENTARE PROIECT “CREAM, INVATAM, DESCOPERIM IMPREUNA”


  15 septembrie 2020 - Aprobare modificare SDL

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 235558 din 21.08.2020, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 6


Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 216771 din 28.12.2018, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.
Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 216679 din 15.11.2018, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 3

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 233669 din 11.12.2017, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 2
          Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu 2014-2020 - versiunea 1
                                                                                                    Proces verbal aprobare SDL

Despre noi

                                                                                                              Harta teritoriu GAL Microregiunea Horezu

Din cadrul parteneriatului fac parte 40 de membrii: 10 reprezentanti ai partenerilor publici, 17 parteneri privati si 13 reprezentanti ai societatii civile. In total sunt cuprinse 10 localitati, orasul Horezu si comunele Barbatesti, Costesti, Maldaresti, Otesani, Pietrari, Stroesti, Slatioara, Tomsani, Vaideeni.

Functionarea generala a GAL – Microregiunea Horezu este reglementata in concordanta cu Ordonanta de Guvern nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii.

GAL - Microregiunea Horezu isi asuma elaborarea si implementarea Strategiei de Dezvoltare Locala in teritoriu sau, strategie care are drept scop dezvoltarea socio-economica a zonei.

GAL – Microregiunea Horezu este beneficiarul de drept al ajutorului inclus in abordarea LEADER, si va fi cel care va gestiona aceste resurse in Microregiunea Horezu in baza Strategiei de Dezvoltare Locala prin intermediul beneficiarilor finali ai ajutorului, cei care vor actiona ca promotori ai proiectelor sustinute.

GAL - Microregiunea Horezu actioneaza ca organism intermediar intre OJFIR Valcea, CRFIR si beneficiarii finali ai proiectelor, doar in cazul in care nu sunt ei insisi beneficiarii finali, in acest scop exercitand urmatoarele functii in teritoriu:

  • Face publicitate Strategiei de Dezvoltare Locala, prin intermediul partenerilor sai, site-ul, mass-media, etc, si da persoanelor interesate informatii si sfaturi de care au nevoie cu privire la schema LEADER; aceste informatii vor fi furnizate atat in mod direct la sediul central al GAL – Microregiunea Horezu, cat si prin intermediul internetului, media si mass-media;
  • Incurajeaza si promoveaza punerea in aplicare a investitiilor in cadrul abordarii LEADER, un rol important in aceasta directie avandu-l informarile cu diverse grupuri din teritoriu, promovarea direct de catre grup, sau prin partenerii sai;
  • Orienteaza punerea in aplicare a abordarii LEADER spre cele mai bune investitii care sa contribuie la dezvoltarea teritoriului, conform Planului de Dezvoltare Locala;
  • Pune in aplicare proiecte in mod direct, daca acest lucru poate ajuta la dezvoltarea zonei;
  • Participa cu alte Grupuri de Actiune Locala la proiecte de cooperare.
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul SAPARD si PNDR. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.