Anunturi si Noutati


21 decembrie 2023 - ANUNT IMPORTANT

Joi, 28.12.2023, ora 14.00, are loc la sediul Asociatiei GAL Microregiunea Horezu, Conferinta de adoptare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL Microregiunea Horezu 2023-2027. Intrarea este libera. Va asteptam!


15 decembrie 2023 - Consultare publica Anexa - 5.1 Plan de finantare SDL si Plan strategic 2023-2027

Anexa 5.1 Planul de finantare SDL initial draft (consultare publica 15-28.12.2023)

Planul strategic 2023-2027 versiunea 2023 1.1 draft (consultare publica 15-28.12.2023)ANUNT IMPORTANT

Intrucat deschiderea sesiunii de depunere la nivel national pentru Strategiile GAL va fi demarata la data de 20.12.2023, suntem pusi in situatia de a reprograma Conferinta de adoptare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL Microregiunea Horezu 2023-2027, ultima activitate in cadrul programului de animare a teritoriului, planificata la 15.12.2023, pentru data de 28.12.2023

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE ANIMARE IN LOCALITATILE MEMBRE ALE ASOCIATIEI GAL MICROREGIUNEA HOREZU revizuita.        Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta lansarea incepand cu  data de 29 decembrie 2023 a apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M7/6B "Crearea si dezvoltarea formelor asociative de producatori non-agricoli si prestatori de servicii, in vederea promovarii comune, abordarii planificate a pietei de desfacere, transferului de cunostinte si inovarii".
ANUNT IMPORTANT

Luni, 04.12.2023, ora 14.00, are loc la sediul Asociatiei GAL Microregiunea Horezu, Conferinta de validare a analizei SWOT pentru teritoriul Asociatiei GAL Microregiunea Horezu . Intrarea este libera. Va asteptam!
23.11.2023 - Analiza SWOT a teritoriului GAL Microregiunea Horezu - consultare publica

ANUNT IMPORTANT

       Vineri, 17.11.2023, ora 14.00, are loc la sediul Asociatiei GAL Microregiunea Horezu, Conferinta de dezbatere a analizei-diagnostic pentru teritoriului Asociatiei GAL Microregiunea Horezu. Intrarea este libera. Va asteptam!


CALENDARUL CONFERINTELOR CU  PARTENERI SI PARTICIPANTI EXTERNI PENTRU ELABORAREA SI VALIDAREA DOCUMENTELOR STRATEGICE
 

 

Eveniment

Locatie

Data si ora

Conferinta de dezbatere a analizei-diagnostic pentru teritoriului Asociatiei GAL Microregiunea Horezu

Sediul GAL Microregiunea Horezu

17.11.2023, ora 14:00

Conferinta de validare a analizei SWOT pentru teritoriul Asociatiei GAL Microregiunea Horezu

Sediul GAL Microregiunea Horezu

04.12.2023, ora 14:00

Conferinta de adoptare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei GAL Microregiunea Horezu 2023-2027

Sediul GAL Microregiunea Horezu

15.12.2023, ora 14:00


06.11.2023 - Anunț

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea in consultare publică a Analizei diagnostic a teritoriului GAL Microregiunea Horezu

Anunt important

In scopul elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2023 – 2027 a Microregiunii Horezu, Asociatia GAL Microregiunea Horezu anunta organizarea in fiecare localitate membra GAL, a unor intalniri, desfasurate in locatii puse la dispozitie de parteneri ai GAL Microregiunea Horezu, care au ca obiective:

- identificarea in comunitate a problemelor si nevoilor reale, a elementelor care vor fi integrate in realizarea analizelor teritoriului,

- dezbateri privind solutiile propuse, resursele necesare si factorii care pot fi implicati in aplicarea lor,

- analiza  modului in care oportunitatile oferite de programul LEADER pot veni in sprijinul comunitatii,

- identificarea de organizatii/persoane care vor contribui in mod direct la etapele de elaborare a SDL in fazele viitoare (focus-grupuri, intalniri, conferinte).

 

Intalnirile se desfasoara dupa urmatorul program:


           23.10.2023

Comuna Vaideeni, ora: 09:00 - Sediu Primărie

Comuna Slatioara, ora: 11:00 - Sediu Primărie

Comuna Stroesti,   ora: 13:00 - Sediu Primărie

Orașul Horezu,       ora: 15:00 - Sediu GAL Microregiunea Horezu


24.10.2023

Comuna Otesani,    ora: 09:00 - Sediu Primărie

Comuna Maldaresti,ora: 11:00 - Sediu Primărie

Comuna Tomsani,   ora: 13:00 - Sediu Primărie

Comuna Costesti,    ora: 15:00 - Sediu Primărie


25.10.2023

Comuna Barbatestiora: 09:00 - Sediu Primărie

Comuna Pietrari,      ora: 11:00 - Sediu Primărie

Comuna Bunesti,      ora: 13:00 - Sediu Primărie

Comuna Stoenesti,   ora: 15:00 - Sediu Primărie


26.10.2023

Orasul Govora,         ora: 09:00 - Sediu Primărie

Comuna Pausesti,    ora: 11:00 - Sediu Primărie

Comuna Francesti,   ora: 13:00 - Sediu Primărie


27.10.2023

Comuna Pausesti Maglasi,   ora: 09:00 - Sediu Primărie

Comuna Vladesti,                 ora: 11:00 - Sediu Primărie

Orașul Olanești,                    ora: 13:00 - Sediu Primărie

05 octombrie 2023 - Anunt prelungire apel de selectie proiecte

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungire apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: M2/2B - "Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive" finantata prin EURI – Instrument de Redresare al Uniunii Europene, constituit în temeiul Regulamentului (UE) 2.094/2020, pana pe data de 30.10.2023.

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungire apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M5/6A "Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii", pana pe data de 30.10.2023.

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M4/6A "Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol", pana pe data de 30.10.2023.
28 septembrie 2023 - Anunt prelungire apel de selectie proiecte

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungire apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: M2/2B - "Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive" finantata prin EURI – Instrument de Redresare al Uniunii Europene, constituit în temeiul Regulamentului (UE) 2.094/2020, pana pe data de 16.10.2023.

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungire apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M5/6A "Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii", pana pe data de 16.10.2023.
28 septembrie 2023 - Anunt prelungire apel de selectie proiecte

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M4/6A "Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol", pana pe data de 16.10.2023.


Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 28 august 2023  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: M2/2B - "Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive" finantata prin EURI – Instrument de Redresare al Uniunii Europene, constituit în temeiul Regulamentului (UE) 2.094/2020.
03 august 2023 - Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M4/6A

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 17 august 2023  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M4/6A "Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol".

03 august 2023 - Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M5/6A

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 17 august 2023 apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M5/6A "Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii".
01 martie 2023 - Anunt prelungire apel de selectie proiecte

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M7/6B "Crearea si dezvoltarea formelor asociative de producatori non-agricoli si prestatori de servicii, in vederea promovarii comune, abordarii planificate a pietei de desfacere, transferului de cunostinte si inovarii", până pe data de 06.04.2023.

10 februarie 2023 - Anunt prelungire apel de selectie proiecte
 
     Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura M6/6B - "Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural", până pe data de: 09.03.2023
02 februarie 2023 - Anunt prelungire apel de selectie proiecte

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M7/6B "Crearea si dezvoltarea formelor asociative de producatori non-agricoli si prestatori de servicii, in vederea promovarii comune, abordarii planificate a pietei de desfacere, transferului de cunostinte si inovarii", până pe data de 01.03.2023.
18 ianuarie 2023 - Anunt prelungire apel de selectie proiecte

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M7/6B "Crearea si dezvoltarea formelor asociative de producatori non-agricoli si prestatori de servicii, in vederea promovarii comune, abordarii planificate a pietei de desfacere, transferului de cunostinte si inovarii", până pe data de 02.02.2023.

16 decembrie 2022 - Anunt prelungire apel de selectie proiecte
 
     Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura M6/6B - "Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural", până pe data de: 10.02.2023
01 decembrie 2022 - Anunt lansare apeluri de selectie proiecte

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta lansarea incepand cu  data de 12 decembrie 2022 a apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M7/6B "Crearea si dezvoltarea formelor asociative de producatori non-agricoli si prestatori de servicii, in vederea promovarii comune, abordarii planificate a pietei de desfacere, transferului de cunostinte si inovarii".

Asociatia Grupul de Acţiune Locală „Microregiunea Horezu” anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pe Masura M5/6A – “Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii , finantate prin EURI – Instrument de Redresare al Uniunii Europene, constituit în temeiul Regulamentului (UE) 2.094/2020, pâna pe data de 20.12.2022


25 octombrie 2022 - Anunt lansari apeluri de selectie proiecte


          Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu data de 02 noiembrie 2022 apelurile de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masurile: M2/2B - "Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive" - finantata prin EURI – Instrument de Redresare al Uniunii Europene, constituit în temeiul Regulamentului (UE) 2.094/2020, respectiv M6/6B - "Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural"

Ghidul solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare/Masuri active


19 septembrie 2022 - Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M5/6A

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 30 septembrie 2022 apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M5/6A "Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii".

19 septembrie 2022 - Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M7/6B

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 30 septembrie 2022 apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M7/6B "Crearea si dezvoltarea formelor asociative de producatori non-agricoli si prestatori de servicii, in vederea promovarii comune, abordarii planificate a pietei de desfacere, transferului de cunostinte si inovarii".
07 martie 2022 - Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M7/6B

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 16 martie 2022  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M7/6B "Crearea si dezvoltarea formelor asociative de producatori non-agricoli si prestatori de servicii, in vederea promovarii comune, abordarii planificate a pietei de desfacere, transferului de cunostinte si inovarii".
26 octombrie 2021 - Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M7/6B

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 08 noiembrie 2021  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M7/6B "Crearea si dezvoltarea formelor asociative de producatori non-agricoli si prestatori de servicii, in vederea promovarii comune, abordarii planificate a pietei de desfacere, transferului de cunostinte si inovarii".
26 octombrie 2021 - Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M4/6A

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 08 noiembrie 2021  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M4/6A "Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol".

12 septembrie 2021

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta consultativa a Ghidului Solicitantului pentru masura:

         Persoanele interesate pot transmite observatii si propuneri de modificare a Ghidului Solicitantului pentru Masura M7/6B la adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul GAL.

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura M7/6B.

Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro  si va fi insotit de toate anexele necesare depunerii proiectului.

Va sfatuim sa va elaborati proiectul urmarind varianta finala a Ghidului Solicitantului, care va fi publicata pe pagina web a GAL Microregiunea Horezu sectiunea MASURI DE FINANTARE

Pentru orice neclaritati privind accesarea finantarilor nerambursabile acordate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microreiunea Horezu, ne puteti contacta la numarul de telefon 0250861305, sau pe e-mail gal.horezu@gmail.com dar si la sediul nostru din Horezu,  Str. 1 Decembrie, nr. 11, Jud. Valcea, de luni pana vineri, intre orele 16.00-20.00.

       Toate anexele necesare depunerii proiectelor vor fi publicate in sectiunea Masuri de finantare
14 mai 2021- Anunt prelungire apel de selectie proiecte

          Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masura M3/3A "Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali", pana pe data de 07.06.2021.01 aprilie 2021 - Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M3/3A

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 14 aprilie 2021  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura M3/3A "Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali"  


09 februarie 2021- Anunt prelungire apel de selectie proiecte

          Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masura M3/3A "Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali", pana pe data de 09.03.2021.

Ghidul solicitantului pentru masura M3/3A si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare/Masuri active
28 ianuarie 2021   

     Incepand cu  data de 05.08.2019 Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" implementeaza, in calitate de beneficiar, proiectul “CREAM, INVATAM, DESCOPERIM IMPREUNA” in cadrul masurii SDL M8/6B - Solidaritate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu.

FISA PREZENTARE PROIECT “CREAM, INVATAM, DESCOPERIM IMPREUNA”


14 decembrie 2020 - Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M3/3A

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 30 decembrie 2020  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura M3/3A "Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali"   


15 septembrie 2020 - Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M3/3A

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 29 septembrie 2020  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura M3/3A "Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali"


7 septembrie 2020 -  Anunt prelungire apel de selectie proiecte Masura M6/6B

          Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masura M6/6B - "Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural", pana pe data de 28.09.2020

19 august 2020 -  Anunt prelungire apel de selectie proiecte Masura M6/6B

          Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masura M6/6B - "Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural", pana pe data de 07.09.2020

22 iunie 2020 -  Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M4/6A

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 01 iulie 2020  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M4/6A "Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol".

Ghidul solicitantului pentru aceasta masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare/Masuri active


05 iunie 2020 -  In atentia potentialilor beneficiari de proiecte LEADER

         Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu organizeaza Joi, 11.06.2020, intalniri de promovare a masurilor M2/2B - Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive si Masura M6/6B – Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural, masuri ce urmeaza a fi lansate incepand cu data de 15 iunie 2020. 

Intalnirile vor avea loc astfel:

  • orele 11.00 – localitatea Slatioara, Casa de cultura
  • orele 13.00 – localitatea Costesti, Caminul cultural    
             
05 iunie 2020 - Anunt lansari apeluri de selectie proiecte

          Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu data de 15 iunie 2020 apelurile de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masurile: M2/2B - "Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive" respectiv M6/6B - "Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural"

Ghidul solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare/Masuri active

18 martie 2020 -  Anunt amanare lansari apeluri de selectie proiecte   

Avand in vedere Nota nr. 221983/16.03.2020,  emisa de MADR DGDR- AMPNDR, ca urmare a aparitiei pandemiei COVID 19, Asociatia „Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu” va informeaza ca se amana pe termen nelimitat lansarile de masuri estimate (conform Calendarului estimativ de lansare a sesiunilor de depunere proiecte pentru anul 2020, afisat pe site in data de 11.03.2020).

      Va multumim pentru intelegere si va vom tine la curent cu modificarile care vor interveni     13 noiembrie 2019- Anunt prelungire apel de selectie proiecte

         Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masura M3/3A "Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali", pana pe data de 03.12.2019.

Ghidul solicitantului pentru masura M3/3A si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare/Masuri active

18 septembrie 2019 -  Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M3/3A

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 30 septembrie 2019  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M3/3A "Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali".

Ghidul solicitantului pentru aceasta masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare/Masuri active
21 august 2019 -  Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M4/6A

Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 05 septembrie 2019  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura  M4/6A "Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol".

Ghidul solicitantului pentru aceasta masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare/Masuri active

15 aprilie 2019

Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M1/2A - Data lansarii apelului de selectie 25.04.2019

               Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 25 aprilie 2019  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura M1/2A - "Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice"

Ghidul solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare

25 februarie 2019- Anunt prelungire apel de selectie proiecte

          Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masuta M4/6A "Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol", pana pe data de 14.03.2019.


Ghidul solicitantului pentru masura M4/6A si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare/Masuri active

19 februarie 2019- Anunt prelungire apel de selectie proiecte

          Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masura M3/3A "Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali", pana pe data de 07.03.2019.

Ghidul solicitantului pentru masura M3/3A si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare/Masuri active

12 decembrie 2018 - Anunt lansari apeluri de selectie proiecte

          Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu data de 21 decembrie 2018  apelurile de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masurile: M2/2B - "Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive", M3/3A "Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali" respectiv M4/6A "Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol".

Ghidul solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare/Masuri active

04 decembrie 2018 -  Anunt prelungire apel de selectie proiecte Masura M1/2A

          Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masura M1/2A  "Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice", pana pe data de 18.12.2018.


22 octombrie 2018

Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M1/2A - Data lansarii apelului de selectie 31.10.2018

               Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 31 octombrie 2018  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura M1/2A - "Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice"

Ghidul solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare

10 septembrie 2018 - Anunt prelungire apel de selectie proiecte M8/6B

Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru: Masura M8/6B - "Solidaritate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu", pana pe data de 25.09.201809 august 2018 -  Anunt prelungire apel de selectie proiecte Masura M6/6B

          Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masura M6/6B - "Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural", pana pe data de 04.09.2018Ghidul solicitantului pentru masura M6/6B si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare


03 Iulie 2018

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta consultativa a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala:

         Persoanele interesate pot transmite observatii si propuneri de modificare a Ghidului Solicitantului pentru Masurile M3/3A si M7/6B la adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul GAL.

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura respectiva.

Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro  si va fi insotit de toate anexele necesare depunerii proiectului.

Va sfatuim sa va elaborati proiectul urmarind varianta finala a Ghidului Solicitantului, care va fi publicata pe pagina web a GAL Microregiunea Horezu sectiunea MASURI DE FINANTARE

Pentru orice neclaritati privind accesarea finantarilor nerambursabile acordate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microreiunea Horezu, ne puteti contacta la numarul de telefon 0250861305, sau pe e-mail gal.horezu@gmail.com dar si la sediul nostru din Horezu,  Str. 1 Decembrie, nr. 11, Jud. Valcea, de luni pana vineri, intre orele 16.00-20.00.

       Toate anexele necesare depunerii proiectelor vor fi publicate in sectiunea Masuri de finantare11 iunie 2018 - Anunt prelungire apel selectie proiecte Masura M4/6A

Asociatia Grupul de Acţiune Locală ,,Microregiunea Horezu” anunţă prelungirea  sesiunii de cereri de proiecte pentru Masura M4/6A Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol, care vizeaza investitii realizate in localitatile: Horezu, Vaideeni, Slatioara, Stroiesti, Otesani, Maldaresti, Tomsani, Costesti, Barbatesti si Pietrari pana pe data de 17.07.2018


Ghidul solicitantului pentru masura M4/6A si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare

05 iunie 2018Asociatia Grupul de Actiune Locala "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 11 iunie 2018  apelurile de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masurile: M6/6B Dezvoltarea Infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural si M8/6B Solidaritate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu

Ghidurile solicitantului pentru ficare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare


31 mai 2018 - Anunt publicare Raport de selectie intermediar

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea raportului de selectie intermediar pentru masura M5/6A-"Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii"

23 mai 2018 - Anunt publicare ghiduri 

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala: 

Masura M6/6B Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural 

     Masura M8/6B Solidartitate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu

       Ghidurile solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare15 mai 2018

Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M2/2B

 Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 24 mai 2018  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: M2/2B - "Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive"

Ghidul solicitantului pentru aceasta masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare11 Mai 2018 - Anunt publicare ghid

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru urmatoarea masura din Strategia de Dezvoltare Locala:

Masura M2/2B Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura M2/2B.

Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentru orice neclaritati privind accesarea finantarilor nerambursabile acordate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microreiunea Horezu, ne puteti contacta la numarul de telefon 0250861305, sau pe e-mail gal.horezu@gmail.com dar si la sediul nostru din Horezu,  Str. 1 Decembrie, nr. 11, Jud. Valcea, de luni pana vineri, intre orele 16.00-20.00.

Toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare


23 Martie 2018

Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M1/2A - Data lansarii apelului de selectie 11.04.2018

Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M4/6A- Data lansarii apelului de selectie 11.04.2018

               Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 11 aprilie 2018  apelurile de selectie pentru depunerea proiectelor pe urmatoarele masuri: M1/2A - "Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice", M4/6A - "Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului nonagricol"

Ghidurile solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare

23 martie 2018 - Anunt publicare ghiduri

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala:

Masura M1/2A Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice

       Masura M4/6A Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura respectiva.

Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentru orice neclaritati privind accesarea finantarilor nerambursabile acordate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microreiunea Horezu, ne puteti contacta la numarul de telefon 0250861305, sau pe e-mail gal.horezu@gmail.com dar si la sediul nostru din Horezu,  Str. 1 Decembrie, nr. 11, Jud. Valcea, de luni pana vineri, intre orele 16.00-20.00.

        Toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare


16 Martie 2018 - Important - Prelungire apel de selectie Masura M5/6A

      Anunt prelungire apel de selectie masura M5/6A

 Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: M5/6A-"Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii", pana pe data de 02.04.2018

 Ghidul solicitantului pentru  masura M5/6A si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare

*ERATA nr.1 la documentatia Apelului de selectie proiecte pentru masura M5/6A

**ERATA nr.2 la documentatia Apelului de selectie proiecte pentru masura M5/6A02 Martie 2018

      Anunt prelungire apel de selectie masura M5/6A

 Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: M5/6A-"Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii", pana pe data de 19.03.2018

 Ghidul solicitantului pentru  masura M5/6A si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare

*ERATA nr.1 la documentatia Apelului de selectie proiecte pentru masura M5/6A01 Martie 2018

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta consultativa a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala:

Masura M1/2A Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice

Masura M4/6A Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol

            Persoanele interesate pot transmite observatii si propuneri de modificare a Ghidului Solicitantului pentru Masurile M1/2A si M4/6A la adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul GAL.

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura respectiva.

Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro  si va fi insotit de toate anexele necesare depunerii proiectului.

Va sfatuim sa va elaborati proiectul urmarind varianta finala a Ghidului Solicitantului, care va fi publicata pe pagina web a GAL Microregiunea Horezu sectiunea MASURI DE FINANTARE

Pentru orice neclaritati privind accesarea finantarilor nerambursabile acordate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microreiunea Horezu, ne puteti contacta la numarul de telefon 0250861305, sau pe e-mail gal.horezu@gmail.com dar si la sediul nostru din Horezu,  Str. 1 Decembrie, nr. 11, Jud. Valcea, de luni pana vineri, intre orele 16.00-20.00.

       Toate anexele necesare depunerii proiectelor vor fi publicate in sectiunea Masuri de finantare


  23 ianuarie 2018
Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M2/2B
Anunt sesiune lansare apel de selectie masura M5/6A

 Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" lanseaza incepand cu  data de 31 ianuarie 2018  apelurile de selectie pentru depunerea proiectelor pe urmatoarele masuri: M2/2B - "Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive", M5/6A - "Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii"

Ghidurile solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare
22 ianuarie 2018 - Anunt publicare ghiduri

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala:

Masura M2/2B Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive

Masura M5/6A Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura respectiva.

Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro.

Pentru orice neclaritati privind accesarea finantarilor nerambursabile acordate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microreiunea Horezu, ne puteti contacta la numarul de telefon 0250861305, sau pe e-mail gal.horezu@gmail.com dar si la sediul nostru din Horezu,  Str. 1 Decembrie, nr. 11, Jud. Valcea, de luni pana vineri, intre orele 16.00-20.00.

        Toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare


19 decembrie 2017

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta consultativa a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala:

Masura M2/2B Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea infiintarii si dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive

Masura M5/6A Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii

        Persoanele interesate pot transmite observatii si propuneri de modificare a Ghidului Solicitantului pentru Masurile M2/2B si M5/6A la adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul GAL.

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura respectiva.

Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro  si va fi insotit de toate anexele necesare depunerii proiectului.

Va sfatuim sa va elaborati proiectul urmarind varianta finala a Ghidului Solicitantului, care va fi publicata pe pagina web a GAL Microregiunea Horezu sectiunea MASURI DE FINANTARE

Pentru orice neclaritati privind accesarea finantarilor nerambursabile acordate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microreiunea Horezu, ne puteti contacta la numarul de telefon 0250861305, sau pe e-mail gal.horezu@gmail.com dar si la sediul nostru din Horezu,  Str. 1 Decembrie, nr. 11, Jud. Valcea, de luni pana vineri, intre orele 16.00-20.00.

       Toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare


19 decembrie 2017

A fost publicat calendarul estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2018

click aici pentru mai multe detalii


12 decembrie 2017 - Aprobare modificare SDL

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 233669 din 11.12.2017, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - revizia 1


IMPORTANT

09 noiembrie 2017 - Convocator Adunare Generala a GAL Microregiunea Horezu

      In data de 15 noiembrie 2017, ora 14.00, va avea loc Adunarea Generala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu. Intalnirea va avea loc la sediul Asociatiei, in orasul Horezu, strada 1 Decembrie, nr. 11, Casa de Cultura "Constantin Brancoveanu", corp B, parter.

                                                                                                         click aici pentru mai multe detaliiAvand in vedere necesitatea realizarii unor modificari in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, GAL Microregiunea Horezu a demarat procedurile de modificare si avizare a SDL. Dupa aprobarea de catre AFIR a modificarilor operate la SDL, va fi publicat noul calendar de lansare al apelurilor de selectie.Pe perioada procedurilor de avizare si aprobare a modificarilor SDL, lansarea apelurilor de selectie si depunerea cererilor de finantare este suspendata.


21 septembrie 2017 - Anulare apel de selectie proiecte

          Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunta anularea apelului de selectie proiecte pentru Masura M5/6A - "Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii", (numarul de referinta al sesiunii cererii de proiecte: M5/6A-01/17-28.09.2017). Apelul de selectie proiecte va fi relansat conform Calendarului estimativ de lansare - revizia 3.
 
                                                            Decizia Consiliului Director al Asociatiei GAL Microregiunea Horezu

 
29 august 2017 - Anunt sesiune lansare apeluri de selectie

Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" lanseaza in data de 29 august 2017  apelul de selectie pentru depunerea proiectelor pe: Masura M5/6A - "Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii" 


 Ghidul solicitantului pentru masura M5/6A si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare

21 august 2017 - Anunt publicare ghiduri 

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala: 

Masura M2/2B Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea infiintarii si dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive.

 Masura M5/6A Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii.

       Ghidurile solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare


7 august 2017 - Anunt publicare ghiduri consultative

 GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta consultativa a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala:

Masura M2/2B Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea infiintarii si dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive

Masura M5/6A Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii

        Persoanele interesate pot transmite observatii si propuneri de modificare a Ghidului Solicitantului pentru Masurile M2/2B si M5/6A la adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul GAL.

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura respectiva.

Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro  si va fi insotit de toate anexele necesare depunerii proiectului.

Va sfatuim sa va elaborati proiectul urmarind varianta finala a Ghidului Solicitantului, care va fi publicata pe pagina web a GAL Microregiunea Horezu sectiunea MASURI DE FINANTARE

Pentru orice neclaritati privind accesarea finantarilor nerambursabile acordate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microreiunea Horezu, ne puteti contacta la numarul de telefon 0250861305, sau pe e-mail gal.horezu@gmail.com dar si la sediul nostru din Horezu,  Str. 1 Decembrie, nr. 11, Jud. Valcea, de luni pana vineri, intre orele 16.00-20.00.


28 iulie 2017 - Anunt sesiune lansare apeluri de selectie

Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" lanseaza in data de 28 iulie 2017  apelurile de selectie pentru depunerea proiectelor pe urmatoarele masuri: Masura M6/6B - "Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural", Masura M8/6B - "Solidaritate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu"

Ghidurile solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare


21 iulie 2017 - Anunt publicare ghiduri 

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala: 

Masura M6/6B Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural 

     Masura M8/6B Solidartitate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu

       Ghidurile solicitantului pentru fiecare masura si toate anexele necesare depunerii proiectelor sunt publicate in sectiunea Masuri de finantare


4 iulie 2017 - Anunt publicare ghiduri consultative

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta consultativa a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala:

Masura M6/6B Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural

Masura M8/6B Solidartitate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu

 Persoanele interesate pot transmite observatii si propuneri de modificare a Ghidului Solicitantului pentru Masurile M6/6B si M8/6B la adresa de e-mail gal.horezu@gmail.com, in termen de maxim 14 zile calendaristice de la data publicarii pe site-ul GAL.

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura respectiva.

Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro  si va fi insotit de toate anexele necesare depunerii proiectului.

Va sfatuim sa va elaborati proiectul urmarind varianta finala a Ghidului Solicitantului, care va fi publicata pe pagina web a GAL Microregiunea Horezu – sectiunea MASURI DE FINANTARE

Pentru orice neclaritati privind accesarea finantarilor nerambursabile acordate prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locala a GAL Microreiunea Horezu, ne puteti contacta la numarul de telefon 0250861305, sau pe e-mail gal.horezu@gmail.com dar si la sediul nostru din Horezu,  Str. 1 Decembrie, nr. 11, Jud. Valcea, de luni pana vineri, intre orele 16.00-20.00.22 iunie 2017

In perioada 27-29 iunie 2017, expertii GAL Microregiunea Horezu vor fi prezenti la intalniri cu cetatenii din cele 10 localitati membre GAL in scopul oferirii de informatii complete despre masurile ce urmeaza a  lansate, astfel:

 27.06.2017  ora 16.30 - Comuna Vaideeni         

                     ora 16.30 - Orasul Horezu - Casa de Cultura "C-tin Brancoveanu" - Sala de conferinte      

 28.06.2017   ora 16.30 - Comuna Stroesti - Primaria Stroesti - Sala de sedinte

                      ora 17.45 - Comuna Slatioara - Caminul Cultural Mogesti        

28.06.2017    ora 16.30 - Comuna Otesani - Caminul Cultural Otesani

                      ora 17.45 - Comuna Maldaresti - Caminul Cultural Maldaresti 

29.06.2017  ora 16.30 - Comuna Tomsani - Primaria Tomsani - Sala de sedinte

                    ora 17.45 - Comuna Costesti             

29.06.2017  ora 16.30 - Comuna Pietrari - Biblioteca Pietrari

                     ora 17.45 - Comuna Barbatesti  - Primaria Barbatesti - Sala de sedinte      

 Expertii GAL va asteapta la intalnirile de promovare organizate in cele 10 localitati mentionate.  Pentru mai multe detalii referitoare la locul de desfasurare a intalnirilor, va rugam sa ne contactati la numarul de telefon 0250861305, e-mail gal.horezu@gmail.com sau la sediul primariilor din localitatea unde doriti sa participati.


19 Iunie 2017

                 In data de 21.06.2017, ora 17.00  la sediul GAL "Microregiunea Horezu", din orasul Horezu, str. 1 Decembrie, nr 11,  va avea loc intrunirea Consiliului Director in vederea aprobarii Calendarului estimativ de lansare a sesiunilor de depunere a proiectelor pentru anul 2017 si a lansarii apelului de selectie proiecte pentru masurile: M6/6B - Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural si M8/6B -  Solidaritate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu .


20 aprilie 2017 - Convocator Adunare Generala a GAL Microregiunea Horezu

      In data de 26 aprilie 2017, ora 14.00, va avea loc Adunarea Generala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu. Intalnirea va avea loc la sediul Asociatiei, in orasul Horezu, strada 1 Decembrie, nr. 11, Casa de Cultura "Constantin Brancoveanu", corp B, parter.

                                                                                                         click aici pentru mai multe detalii


28 martie 2017

        
In data de 27 martie 2017, a fost publicat Ghidul de implementare al sub-masurii 19.2 "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul strategiei de dezvoltare locala"
                                                                             click pentru a vizualiza Ghidul de Implementare


21 octombrie 2016 - Convocator Adunare Generala a GAL Microregiunea Horezu

      In data de 27 octombrie 2016, ora 14:00, va avea loc Adunarea Generala Extraordinara a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu. Intalnirea va avea loc la sediul Asociatiei, in orasul Horezu, strada 1 Decembrie, nr. 11, Casa de Cultura "Constantin Brancoveanu", corp B, parter.
                                                                                                                        Pentru mai multe detalii click aici

21 octombrie 2016 - Notificare privitoare la semnarea Acordului-Cadru

                 Notificarea nr. 11987/19.10.2016 privitoare la semnarea Acordului de functionare a Grupului de Actiune Locala Microregiunea Horezu pentru perioada 2017 - 2023.                                                                                                                                                                                          click pentru vizualizare notificare    


21 octombrie 2016 - Autorizatie de functionare
                 Conform autorizatiei de functionare nr.18 din 23.08.2016, Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu poate desfasura activitatile specifice implementarii masurilor 19.2 - "Sprijin pentru implementarea actiunilor in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala" si 19.4 - "Sprijin pentru cheltuieli de functionare si animare" in perioada de programare 2014-2020.
                                                                                                                               Autorizatie de functionare


15 aprilie 2016
                Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu organizeaza in cadrul proiectului cu titlu "Animarea teritoriului si Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020 a Microregiunii Horezu�", in data de 22.04.2016, ora 12,00, Conferinta finala de prezentare si aprobare a Strategiei de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu.
               
Evenimentul este participativ prin implicarea partenerilor si actorilor locali din localitatile membre GAL in elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020 a Microregiunii Horezu si va avea loc in Sala de Conferinte a Casei de Cultura Constantin Brancoveanu din Horezu.

Participarea este publica, la conferinta putand participa toate persoanele interesate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu.

11 aprilie 2016
        Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu 2014-2020
Document in dezbatere publica

22 februarie 2016
         In urma actiunilor de colectare, structurare si analiza a datelor privind teritoriul GAL Microregiunea Horezu, va propunem spre consultare urmatoarele documente:

            Analiza SWOT
            Buget indicativ
            Obiective specifice de dezvoltare locala
            Plan de actiuni

 19 februarie 2016 - Comunicat de presa
 
             Stadiul implementarii proiectului cu titlu "Animarea teritoriului si Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020 a Microregiunii Horezu"

 16 februarie 2016

Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu organizeaza in cadrul proiectului cu titlu Animarea teritoriului si Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020  a Microregiunii Horezu”, in data de 19.02.2016, ora 12,00, o Conferinta in care vor fi prezentate rezultatele actiunii de colectare, structurare, analiza a datelor privind teritoriul GAL Microregiunea Horezu, vor fi validate analizele diagnostic si SWOT. De asemenea va fi initiata etapa de formulare a viziunii de dezvoltare a teritoriului GAL Microregiunea Horezu pentru perioada de programare 2014 – 2020. Aceasta viziune, o proiectie in viitor a comunitatii, trebuie sa fie impartasita de toti actorii relevanti prezenti si transpusa intr-un set de obiective strategice majore, cu obiective specifice  si un plan de activitati concret.

Participarea este publica.


29 ianuarie 2016 – Domenii abordate in cadrul focus-grupurilor tematice

            Asociatia GAL Microregiunea Horezu va prezinta programul de desfasurare si domeniile abordate pentru focus grupurile tematice (cultura/traditii/patrimoniu, infrastructura, social/mediu, economie) programate in perioada 02.02.2016 – 05.02.2016.

02.02.2016 - FOCUS GRUP 1: Cultura, traditii, patrimoniu

03.02.2016 - FOCUS GRUP 2: Infrastructura

04.02.2016 - FOCUS GRUP 3: Social-mediu

05.02.2016 - FOCUS GRUP 4: Economic                          click pe tematica focus-grupului pentru mai multe detalii


26 ianuarie 2016 - Focus-grup-uri GAL Microregiunea Horezu

Asociatia Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu organizeaza si desfasoara in cadrul proiectului cu titlul ”Animarea teritoriului si Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020 a Microregiunii Horezu”,  patru grupuri de lucru specializate  Focus-grup-uri, structurate pe domeniile de interes identificate in cadrul intalnirilor preliminare si validate in cadrul Conferintei de validare a analizei diagnostic a teritoriului din data de 22.01.2016, respectiv: infrastructura, economic, social-mediu si cultura-traditii.

 Intalnirile se desfasoara la sediul GAL Microregiunea Horezu, din Horezu, str.1 Decembrie, nr.11, Casa de cultura „Constantin Brancoveanu”, parter, corp B, dupa urmatorul program:

Domeniu de interes

Data

Cultura-traditii

02.02.2016, ora 10,00

Infrastructura

03.02.2016, ora 10,00

Social-mediu

04.02.2016, ora 10,00

Economic

05.02.2016, ora 10,00


   Conferinta de dezbatere a analizei diagnostic a teritoriului GAL - 22.01.2016, ora 12.00

In cadrul proiectului cu titlu “Animarea teritoriului si Elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locala 2014-2020  a Microregiunii Horezu”, in data de 22.01.2016, ora 12,00, GAL Microregiunea Horezu organizeaza la sediul Asociatiei, o Conferinta de dezbatere a analizei diagnostic a teritoriului GAL si a observatiilor/completarilor inregistrate in cadrul consultarii publice a acestui material. Analiza diagnostic cuprinde rezultatele consemnarilor si procesarii chestionarelor inregistrate la intalnirile desfasurate in localitatile membre – forumuri locale, alaturate informatiilor domeniale privitoare la teritoriu si elementele sale, colectate si procesate de echipa de redactare a SDL.

Conferinta are ca obiective prioritare urmatoarele :

- validarea Cadrului general de dezvoltare al Microregiunii Horezu si  a analizei diagnostic;

- identificarea domeniilor specializate care vor fi abordate in cadrul focus-grupurilor preconizate a fi organizate in perioada urmatoare.

            Participarea este publica, la conferinta pot participa toate persoanele interesate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu.


12 ianuarie 2016 - A fost publicat Cadrul general de dezvoltare a Microregiunii Horezu – analiza diagnostic  a teritoriului GAL Microregiunii Horezu - document in dezbatere publica.                                                                     Eventualele sugestii, comentarii si completari vor fi transmise la GAL Microregiunea Horezu prin e-mail (galhorezu@horezuland.ro) sau la sediul asociatiei (Horezu, str. 1 Decembrtie, nr. 11).
                                                                               Click aici pentru a vizualiza analiza diagnostic a teritoriului


24.12.2015 - CHESTIONAR privind Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu

pentru perioada 2016-2020

In vederea elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 – 2020, Asociatia GAL Microregiunea Horezu invita actorii locali si cetatenii din localitatile membre GAL sa contribuie la identificarea nevoilor cu care se confrunta comunitatea  din teritoriul GAL Microregiunea Horezu si la gasirea solutiilor pentru rezolvarea acestora. In acest scop, va rugam sa completati si sa ne transmiteti ( e-mail, fax sau la sediul GAL) chestionarul atasat. Data limita de transmitere a chestionarului 15.01.2016.

Va multumim pentru colaborare si implicare!


                                                                             CLICK pentru a descarca chestionarul in format PDF

ANUNT IMPORTANT

In scopul elaborarii Strategiei de Dezvoltare Locala 2014 – 2020 a Microregiunii Horezu, Asociatia GAL Microregiunea Horezu anunta organizarea in fiecare localitate membra GAL, a unor forumuri locale, desfasurate in locatii puse la dispozitie de parteneri ai GAL Microregiunea Horezu, care au ca obiective:

- identificarea in comunitate a problemelor si nevoilor reale, a elementelor care vor fi integrate in realizarea analizelor teritoriului,

- dezbateri privind solutiile propuse, resursele necesare si factorii care pot fi implicati in aplicarea lor,

- analiza  modului in care oportunitatile oferite de programul LEADER pot veni in sprijinul comunitatii,

- identificarea de organizatii/persoane care vor contribui in mod direct la etapele de elaborare a SDL in fazele viitoare (focus-grupuri, intalniri, conferinte).

 

Intalnirile se desfasoara dupa urmatorul program:


Orasul Horezu - 28.12.2015, ora 15-16:30
Comuna Vaideeni - 28.12.2015, ora 13-14:30
Comuna Slatioara - 29.12.2015, ora 13-14:30
Comuna Stroesti - 29.12.2015, ora 15-16:30

Comuna Tomsani - 05.01.2016, ora 13-14:30

Comuna Costesti - 05.01.2016, ora 15-16:30

Comuna Barbatesti - 11.01.2016, ora 13-14:30

Comuna Pietrari - 11.01.2016, ora 15-16:30

Comuna Maldaresti - 12.01.2016, ora 13-14:30

Comuna Otesani - 12.01.2016, ora 15-16:30

Liceul „ Constantin Brancoveanu”  Horezu - 12.01.2016, ora 10-11:30

Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul SAPARD si PNDR. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.