11 octombrie 2022 - Aprobare modificare SDL

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 201630 din 07.10.2022, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 9

Anexa 1 Modificare SDL
  15 septembrie 2020 - Aprobare modificare SDL

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 235558 din 21.08.2020, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 6Proiecte finantate prin intermediul SDL - Anexa 4 Prezentare proiect

 (finalizate – la momentul rambursării ultimei cereri de plată)          
  05 decembrie 2019 - Aprobare modificare SDL

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 258030 din 05.12.2019, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 5

                        28 decembrie 2018 - Aprobare modificare SDL

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 216771 din 28.12.2018, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 4


Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 216679 din 15.11.2018, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 3

Hotarare de aprobare a SDL

Anexa 1 Modificare SDL

12 decembrie 2017 - Aprobare modificare SDL

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu

Conform notei DGDR-AMPNDR, nr. 233669 din 11.12.2017, a fost aprobata modificarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Asociatiei Grupul de Actiune Locala Microregiunea Horezu.

Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 2

Hotarare de aprobare a SDL


Strategia de Dezvoltare Locala a Microregiunii Horezu - versiunea 1


Studiu de evaluare şi valorificare a potenţialului turistic în vederea promovării ca destinaţie ecoturistică a MICROREGIUNII HOREZU
Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul SAPARD si PNDR. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.