Masuri de Finantare - Arhiva


 13 Decembrie 2023

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru:

         Anexa 1 - Cerere de finantare 

   Anexa 2 - Fundamentare buget

   Anexa 3 - Angajament solicitantului privind utilizarea cofinantarii private

   Anexa 4 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

   Anexa 5 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

   Anexa 6 - Categorii cod CAEN

   Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

   Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M7/6B

   Anexa 9 - Procedura de evaluare si selectie

   Anexa 10 - Fisa masurii M7/6B

   Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Anexa 12 - Model Hotarare

   Anexa 13 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro

05.10.2023 - Prelungire apel de selectie proiecteAnexe

        Anexa 1 - Cerere de finantare M2/2B

  Anexa 2 - Planul de afaceri

  Anexa 3 - Fisa masurii M2/2B

  Anexa 4 - Lista coeficientilor de calcul productie standard vegetal zootehnie valabil din 2018

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6 - Codul bunelor practici agricole

  Anexa 7 - Calculator Cod bune practici agricole

  Anexa 8 - Potential productie vegetala

  Anexa 9 - Potential productie zootehnica

  Anexa 10 - Declaratie de raportare catre GAL

        Anexa 11 - Fisa de evaluare masura M2/2B


Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


05.10.2023 - Prelungire apel de selectie proiecte  Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate anexa B

  Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate anexa C

  Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate HG 907

  Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

  Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile M4

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

  Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M4/6A

  Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat

  Anexa 10 - Fisa masurii M4/6A

  Anexa 11 - Fisa verificare in teren

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


05.10.2023 - Prelungire apel de selectie proiecte


      Anexe:

      Anexa 1 - Cerere de finantare

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa b

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa c

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul(minimis)

Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

Anexa 7 - Lista ariilor naturale protejate

Anexa 8 - Fisa de evaluare

Anexa 9 - Declaratie de raportare catre GAL

Anexa 10 - Procedura de evaluare si selectie

      Anexa 11- Fisa Masurii


Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


28.09.2023 - Prelungire apel de selectie proiecte

Anexe

        Anexa 1 - Cerere de finantare M2/2B

  Anexa 2 - Planul de afaceri

  Anexa 3 - Fisa masurii M2/2B

  Anexa 4 - Lista coeficientilor de calcul productie standard vegetal zootehnie valabil din 2018

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6 - Codul bunelor practici agricole

  Anexa 7 - Calculator Cod bune practici agricole

  Anexa 8 - Potential productie vegetala

  Anexa 9 - Potential productie zootehnica

  Anexa 10 - Declaratie de raportare catre GAL

        Anexa 11 - Fisa de evaluare masura M2/2B


Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


28.09.2023 - Prelungire apel de selectie proiecte  Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate anexa B

  Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate anexa C

  Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate HG 907

  Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

  Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile M4

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

  Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M4/6A

  Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat

  Anexa 10 - Fisa masurii M4/6A

  Anexa 11 - Fisa verificare in teren

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


28.09.2023 - Prelungire apel de selectie proiecte


      Anexe:

      Anexa 1 - Cerere de finantare

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa b

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa c

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul(minimis)

Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

Anexa 7 - Lista ariilor naturale protejate

Anexa 8 - Fisa de evaluare

Anexa 9 - Declaratie de raportare catre GAL

Anexa 10 - Procedura de evaluare si selectie

      Anexa 11- Fisa Masurii


Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .
Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


02.08.2023

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru:  Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate anexa B

  Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate anexa C

  Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate HG 907

  Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

  Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile M4

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

  Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M4/6A

  Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat

  Anexa 10 - Fisa masurii M4/6A

  Anexa 11 - Fisa verificare in teren

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


02.08.2023
GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru:      Anexe:

      Anexa 1 - Cerere de finantare

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa b

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa c

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul(minimis)

Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

Anexa 7 - Lista ariilor naturale protejate

Anexa 8 - Fisa de evaluare

Anexa 9 - Declaratie de raportare catre GAL

Anexa 10 - Procedura de evaluare si selectie

      Anexa 11- Fisa Masurii


Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


01 martie 2023 - Prelungire apel de selectie proiecte         Anexa 1 - Cerere de finantare 

   Anexa 2 - Fundamentare buget

   Anexa 3 - Angajament solicitantului privind utilizarea cofinantarii private

   Anexa 4 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

   Anexa 5 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

   Anexa 6 - Categorii cod CAEN

   Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

   Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M7/6B

   Anexa 9 - Procedura de evaluare si selectie

   Anexa 10 - Fisa masurii M7/6B

   Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Anexa 12 - Model Hotarare

   Anexa 13 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro02 februarie 2023 - Prelungire apel de selectie proiecte


         Anexa 1 - Cerere de finantare 

   Anexa 2 - Fundamentare buget

   Anexa 3 - Angajament solicitantului privind utilizarea cofinantarii private

   Anexa 4 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

   Anexa 5 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

   Anexa 6 - Categorii cod CAEN

   Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

   Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M7/6B

   Anexa 9 - Procedura de evaluare si selectie

   Anexa 10 - Fisa masurii M7/6B

   Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Anexa 12 - Model Hotarare

   Anexa 13 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro18 ianuarie 2023 - Prelungire apel de selectie proiecte


         Anexa 1 - Cerere de finantare 

   Anexa 2 - Fundamentare buget

   Anexa 3 - Angajament solicitantului privind utilizarea cofinantarii private

   Anexa 4 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

   Anexa 5 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

   Anexa 6 - Categorii cod CAEN

   Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

   Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M7/6B

   Anexa 9 - Procedura de evaluare si selectie

   Anexa 10 - Fisa masurii M7/6B

   Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Anexa 12 - Model Hotarare

   Anexa 13 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro
01 Decembrie 2022
GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru

         Anexa 1 - Cerere de finantare 

   Anexa 2 - Fundamentare buget

   Anexa 3 - Angajament solicitantului privind utilizarea cofinantarii private

   Anexa 4 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

   Anexa 5 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

   Anexa 6 - Categorii cod CAEN

   Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

   Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M7/6B

   Anexa 9 - Procedura de evaluare si selectie

   Anexa 10 - Fisa masurii M7/6B

   Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Anexa 12 - Model Hotarare

   Anexa 13 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro
15.11.2022 - Prelungire apel de selecție proiecte

Masura M5/6A – “Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii , finantate prin EURI – Instrument de Redresare al Uniunii Europene, constituit în temeiul Regulamentului (UE) 2.094/2020.      Anexe:

      Anexa 1 - Cerere de finantare

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa b

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa c

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul(minimis)

Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

Anexa 7 - Lista ariilor naturale protejate

Anexa 8 - Fisa de evaluare

Anexa 9 - Declaratie de raportare catre GAL

Anexa 10 - Procedura de evaluare si selectie

     Anexa 11- Fisa Masurii       


25.10.2022
GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidului Solicitantului pentru:


Anexe
        Anexa 1 - Cerere de finantare M2/2B

  Anexa 2 - Planul de afaceri

  Anexa 3 - Fisa masurii M2/2B

  Anexa 4 - Lista coeficientilor de calcul productie standard vegetal zootehnie valabil din 2018

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6 - Codul bunelor practici agricole

  Anexa 7 - Calculator Cod bune practici agricole

  Anexa 8 - Potential productie vegetala

  Anexa 9 - Potential productie zootehnica

  Anexa 10 - Declaratie de raportare catre GAL

        Anexa 11 - Fisa de evaluare masura M2/2BData deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


25.10.2022
GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidului Solicitantului pentru:

Masura M6/6B - Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural

      Anexe

       Anexa 1 - Cerere de finantare M6/6B

 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate

 Anexa 3 - Memoriu justificativ beneficiari publici

 Anexa 4 - Recomandari analiza cost-beneficiu

 Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

 Anexa 6 - Rezultate finale recensamant populatie 2011

 Anexa 7 - Model hotarare consiliu local privind implementare proiect

 Anexa 8 - Declaratie de raportare catre GAL

 Anexa 9 - Fisa masurii M6/6B

 Anexa 10 - Fisa de evaluare M6/6B


19.09.2022
GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru

        Anexa 1 - Cerere de finantare 

   Anexa 2 - Fundamentare buget

   Anexa 3 - Angajament solicitantului privind utilizarea cofinantarii private

   Anexa 4 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

   Anexa 5 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

   Anexa 6 - Categorii cod CAEN

   Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

   Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M7/6B

   Anexa 9 - Procedura de evaluare si selectie

   Anexa 10 - Fisa masurii M7/6B

   Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

   Anexa 12 - Model Hotarare

   Anexa 13 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .
19.09.2022
GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru      Anexe:

      Anexa 1 - Cerere de finantare

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa b

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa c

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul(minimis)

Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

Anexa 7 - Lista ariilor naturale protejate

Anexa 8 - Fisa de evaluare

Anexa 9 - Declaratie de raportare catre GAL

Anexa 10 - Procedura de evaluare si selectie

Anexa 11- Fisa Masurii       


            Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura respectiva.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


07.03.2022
GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru

        Anexa 1 - Cerere de finantare  M7/6B

  Anexa 2 - Fundamentare buget

  Anexa 3 - Angajament solicitantului privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 5 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6 - Categorii cod CAEN

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M7/6B

  Anexa 9 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 10 - Fisa masurii M7/6B

  Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Anexa 12 - Model Hotarare

  Anexa 13 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .

26.10.2021

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru  Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate anexa B

  Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate anexa C

  Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate HG 907

  Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

  Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile M4

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

  Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

       Anexa 6.5 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare  a cofinantarii investitiei

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M4/6A

  Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat

  Anexa 10 - Fisa masurii M4/6A

  Anexa 11 - Fisa verificare in teren

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .26.10.2021
GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru

        Anexa 1 - Cerere de finantare  M7/6B

  Anexa 2 - Fundamentare buget

  Anexa 3 - Angajament solicitantului privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 5 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6 - Categorii cod CAEN

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M7/6B

  Anexa 9 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 10 - Fisa masurii M7/6B

  Anexa 11 - Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal

  Anexa 12 - Model Hotarare

  Anexa 13 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


14 mai 2021 - Prelungire apel de selectie proiecte
(prelungire pana la data de 07 iunie 2021)

Masura M3/3A - Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali
 
    Prelungirea apelului de selectie este publicata in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


01 Aprilie 2021 - Lansare apel de selectie proiecte 

Masura M3/3A - Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali
 
      14 aprilie 2021 este data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la
GAL Microregiunea Horezu  pentru aceasta masura.
    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .
09 februarie 2021 - Prelungire apel de selectie proiecte
(prelungire pana la data de 09.martie 2021)

Masura M3/3A - Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali
 
 


 
    Prelungirea apelului de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


14 decembrie 2020 - Lansare apel de selectie proiecte 

Masura M3/3A - Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali
 
      30 decembrie 2020 este data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la
GAL Microregiunea Horezu  pentru aceasta masura.
    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


15 septembrie 2020 - Lansare apel de selectie proiecte 

Masura M3/3A - Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali
 
      29 septembire 2020 este data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la
GAL Microregiunea Horezu  pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .07 septembrie 2020

Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masura M6/6B - "Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural", pana pe data de 28.09.2020

Masura M6/6B - Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural

      Anexe

       Anexa 1 - Cerere de finantare M6/6B

 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate

 Anexa 3 - Memoriu justificativ beneficiari publici

 Anexa 4 - Recomandari analiza cost-beneficiu

Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

 Anexa 6 - Rezultate finale recensamant populatie 2011

 Anexa 7 - Model hotarare consiliu local privind implementare proiect

 Anexa 8 - Declaratie de raportare catre GAL

 Anexa 9 - Fisa masurii M6/6B

 Anexa 10 - Fisa de evaluare M6/6B19 august 2020

Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunţă prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: Masura M6/6B - "Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural", pana pe data de 07.09.2020
05.06.2020
GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidului Solicitantului pentru:

Masura M6/6B - Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural

      Anexe

       Anexa 1 - Cerere de finantare M6/6B

 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate

 Anexa 3 - Memoriu justificativ beneficiari publici

 Anexa 4 - Recomandari analiza cost-beneficiu

 Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

 Anexa 6 - Rezultate finale recensamant populatie 2011

 Anexa 7 - Model hotarare consiliu local privind implementare proiect

 Anexa 8 - Declaratie de raportare catre GAL

 Anexa 9 - Fisa masurii M6/6B

 Anexa 10 - Fisa de evaluare M6/6B31.07.2020

 

Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare  a cofinantarii investitiei - prevazuta la Anexa 6.5  din ghidul solicitantului, va fi mentionata in Cererea de finantare sectiunea „E. Lista documentelor anexate proiectelor aferente măsurii M4/6A”, la pozitia DOC. 23. Alte documente (după caz) si depus impreuna cu celelalte documente. 


18.06.2020

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru

      
        Anexa 1 - Cerere de finantare M4/6A

  Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate anexa B

  Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate anexa C

  Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate HG 907

  Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

  Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile M4

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

  Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

       Anexa 6.5 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare  a cofinantarii investitiei

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M4/6A

  Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat

  Anexa 10 - Fisa masurii M4/6A

  Anexa 11 - Fisa verificare in teren

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


05.06.2020
GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidului Solicitantului pentru:

Anexe

        Anexa 1 - Cerere de finantare M2/2B

  Anexa 2 - Planul de afaceri

  Anexa 3 - Fisa masurii M2/2B

  Anexa 4 - Lista coeficientilor de calcul productie standard vegetal zootehnie valabil din 2018

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6 - Codul bunelor practici agricole

  Anexa 7 - Calculator Cod bune practici agricole

  Anexa 8 - Potential productie vegetala

  Anexa 9 - Potential productie zootehnica

  Anexa 10 - Declaratie de raportare catre GAL

        Anexa 11 - Fisa de evaluare masura M2/2B

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .18 septembrie 2019 - Prelungire apel de selectie proiecte   -----  03.12.2019

Masura M3/3A - Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali
 
       Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


21 august 2019

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea Ghidurilor Solicitantului pentru

      
        Anexa 1 - Cerere de finantare M4/6A

  Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate anexa B

  Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate anexa C

  Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate HG 907

  Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

  Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile M4

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

  Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

       Anexa 6.5 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare  a cofinantarii investitiei

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M4/6A

  Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat

  Anexa 10 - Fisa masurii M4/6A

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


15 aprilie 2019

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru:

Ghidul solicitantului  - Masura M1/2A - Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice

Anexe

      Anexa 1 - Cerere de finantare M1/2A

 Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate HG 28

 Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate HG 907

 Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate anexa B

 Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate anexa C

 Anexa 3 - Lista UAT din zonele montane

 Anexa 4 - Anexa 1 la tratatul de instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

 Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

 Anexa 6 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

 Anexa 7 - Lista rase autohtone (indigene)

 Anexa 8 - Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

 Anexa 9 - Calculator cod bune practici agricole

      Anexa 10 - Metodologie studiu potential agricol site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

 Anexa 11 - Potential productie vegetala

 Anexa 12 - Potential productie zootehnica

 Anexa 13 - Zone vulnerabile la nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552

 Anexa 14 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020

       Anexa 15 - Fisa masurii M1/2A

       Anexa 16 - Fisa de evaluare a  masurii M1/2A

       Anexa 17 - Coeficienti productie standard 2013 (aplicabil de la 1 Ianuarie 2018)

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .12 decembrie 2018

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru

 Masura M4/6A - Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol

      
        Anexa 1 - Cerere de finantare M4/6A

  Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate anexa B

  Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate anexa C

  Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate HG 907

  Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

  Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile M4

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

  Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

       Anexa 6.5 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare  a cofinantarii investitiei

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M4/6A

  Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat

  Anexa 10 - Fisa masurii M4/6A

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


Masura M3/3A - Valorificarea superioara a productiei agricole prin cresterea gradului de competitivitate a procesatorilor locali
 
 Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


      Masura M2/2B - Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive

Anexe

       Anexa 1 - Cerere de finantare M2/2B

  Anexa 2 - Planul de afaceri

  Anexa 3 - Fisa masurii M2/2B

  Anexa 4 - Lista coeficientilor de calcul productie standard vegetal zootehnie valabil din 2018

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6 - Codul bunelor practici agricole

  Anexa 7 - Calculator Cod bune practici agricole

  Anexa 8 - Potential productie vegetala

  Anexa 9 - Potential productie zootehnica

  Anexa 10 - Declaratie de raportare catre GAL

       Anexa 11 - Fisa de evaluare masura M2/2B

Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru aceasta masura.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


04 decembrie 2018 - Prelungire apel de selectie proiecte M1/2A

Ghidul solicitantului  - Masura M1/2A - Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice

Anexe

      Anexa 1 - Cerere de finantare M1/2A

 Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate HG 28

 Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate HG 907

 Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate anexa B

 Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate anexa C

 Anexa 3 - Lista UAT din zonele montane

 Anexa 4 - Anexa 1 la tratatul de instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

 Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

 Anexa 6 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

 Anexa 7 - Lista rase autohtone (indigene)

 Anexa 8 - Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

 Anexa 9 - Calculator cod bune practici agricole

      Anexa 10 - Metodologie studiu potential agricol site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

 Anexa 11 - Potential productie vegetala

 Anexa 12 - Potential productie zootehnica

 Anexa 13 - Zone vulnerabile la nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552

 Anexa 14 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020

       Anexa 15 - Fisa masurii M1/2A

       Anexa 16 - Fisa de evaluare a  masurii M1/2A

       Anexa 17 - Coeficienti productie standard 2013 (aplicabil de la 1 Ianuarie 2018)
22 octombrie 2018

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru:

Ghidul solicitantului  - Masura M1/2A - Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice

Anexe

      Anexa 1 - Cerere de finantare M1/2A

 Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate HG 28

 Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate HG 907

 Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate anexa B

 Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate anexa C

 Anexa 3 - Lista UAT din zonele montane

 Anexa 4 - Anexa 1 la tratatul de instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

 Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

 Anexa 6 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

 Anexa 7 - Lista rase autohtone (indigene)

 Anexa 8 - Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

 Anexa 9 - Calculator cod bune practici agricole

      Anexa 10 - Metodologie studiu potential agricol site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

 Anexa 11 - Potential productie vegetala

 Anexa 12 - Potential productie zootehnica

 Anexa 13 - Zone vulnerabile la nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552

 Anexa 14 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020

       Anexa 15 - Fisa masurii M1/2A

       Anexa 16 - Fisa de evaluare a  masurii M1/2A

       Anexa 17 - Coeficienti productie standard 2013 (aplicabil de la 1 Ianuarie 2018)

10 Septembrie 2018 - Prelungire apel de selectie proiecte Masura M8/6B
09 august 2018 - Prelungire apel selectie proiecte Masura M6/6B

      Masura M6/6B - Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural

      Anexe

      Anexa 1 - Cerere de finantare M6/6B

 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate

 Anexa 3 - Memoriu justificativ beneficiari publici

 Anexa 4 - Recomandari analiza cost-beneficiu

 Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

 Anexa 6 - Rezultate finale recensamant populatie 2011

 Anexa 7 - Model hotarare consiliu local privind implementare proiect

 Anexa 8 - Declaratie de raportare catre GAL

 Anexa 9 - Fisa masurii M6/6B

 Anexa 10 - Fisa de evaluare M6/6B


23 mai 2018

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru:

          Masura M8/6B - Solidaritate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu


  Anexe 
 
       Anexa 1 - Cerere de finantare M8/6B

 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate

 Anexa 3 - Memoriu justificativ beneficiari publici

 Anexa 4 - Recomandari analiza cost-beneficiu

 Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

 Anexa 6 - Rezultate finale recensamant populatie 2011

 Anexa 7 - Model hotarare consiliu local privind implementare proiect

 Anexa 8 - Declaratie de raportare catre GAL

 Anexa 9 - Fisa masurii M8/6B

 Anexa 10 - Fisa de evaluare M8/6B23 Mai 2018

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru:

      Masura M6/6B - Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural

      Anexe

      Anexa 1 - Cerere de finantare M6/6B

 Anexa 2 - Studiul de fezabilitate

 Anexa 3 - Memoriu justificativ beneficiari publici

 Anexa 4 - Recomandari analiza cost-beneficiu

 Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

 Anexa 6 - Rezultate finale recensamant populatie 2011

 Anexa 7 - Model hotarare consiliu local privind implementare proiect

 Anexa 8 - Declaratie de raportare catre GAL

 Anexa 9 - Fisa masurii M6/6B

 Anexa 10 - Fisa de evaluare M6/6B11 iunie 2018 -  Prelungire apel selectie proiecte Masura M4/6A

Masura M4/6A - Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol

      
        Anexa 1 - Cerere de finantare M4/6A

  Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate anexa B

  Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate anexa C

  Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate HG 907

  Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

  Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile M4

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

  Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

       Anexa 6.5 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M4/6A

  Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat

  Anexa 10 - Fisa masurii M4/6A 23 Martie 2018

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru:

Masura M4/6A - Cresterea nivelului de trai prin valorificarea superioara a potentialului local nonagricol

      
        Anexa 1 - Cerere de finantare M4/6A

  Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate anexa B

  Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate anexa C

  Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate HG 907

  Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

  Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

  Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile M4

  Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

  Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

  Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)

  Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

  Anexa 6.4 - Declaratie ca solicitantul nu a beneficiat de servicii de consiliere pe M02

       Anexa 6.5 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

  Anexa 7 - Declaratie de raportare catre GAL

  Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii M4/6A

  Anexa 9 - Lista zonelor cu potential turistic ridicat

  Anexa 10 - Fisa masurii M4/6A

      Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura respectiva.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .


23 Martie 2018

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru:

Masura M1/2A - Dezvoltarea si modernizarea fermelor agricole in vederea cresterii calitatii, productivitatii si diminuarii riscurilor specifice

Anexe

      Anexa 1 - Cerere de finantare M1/2A

 Anexa 2.1 - Studiu de fezabilitate HG 28

 Anexa 2.2  - Studiu de fezabilitate HG 907

 Anexa 2.3  - Studiu de fezabilitate anexa B

 Anexa 2.4  - Studiu de fezabilitate anexa C

 Anexa 3 - Lista UAT din zonele montane

 Anexa 4 - Anexa 1 la tratatul de instituire al Comunitatii Europene iulie 2015

 Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

 Anexa 6 - Lista Asociatiilor acreditate de ANZ

 Anexa 7 - Lista rase autohtone (indigene)

 Anexa 8 - Codul de bune practici agricole pentru protectia apelor impotriva poluarii cu nitrati din surse agricole

 Anexa 9 - Calculator cod bune practici agricole

      Anexa 10 - Metodologie studiu potential agricol site 2016 modificat cu clarificarea pt gaini ouatoare

 Anexa 11 - Potential productie vegetala

 Anexa 12 - Potential productie zootehnica

 Anexa 13 - Zone vulnerabile la nitrati (ZVN) conform Ordinului 1552

 Anexa 14 - Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR 2020

       Anexa 15 - Fisa masurii M1/2A

       Anexa 16 - Fisa de evaluare a  masurii M1/2A

       Anexa 17 - Coeficienti productie standard 2013 (aplicabil de la 1 Ianuarie 2018)


16 Martie 2018

Anunt important - Prelungire apel de selectie Masura M5/6A

Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: M5/6A-"Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii", pana pe data de 02.04.2018

Masura M5/6A Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii 

     
Anexe:

      Anexa 1 - Cerere de finantare - varianta actualizata
     
      Anexa 1 - Cerere de finantare

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa b

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa c

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul(minimis)

Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

      Anexa 7 - Lista ariilor naturale protejate

Anexa 8 - Fisa de evaluare

Anexa 9 - Declaratie de raportare catre GAL

Anexa 10 - Procedura de evaluare si selectie

     Anexa 11- Fisa Masurii      

ANEXA NOUA
 **** - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02

Prelungire Apelului de selectie
este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE

02 Martie 2018

Asociatia Grupul de Acţiune Locală "Microregiunea Horezu" anunta prelungirea apelului de selectie pentru depunerea proiectelor pentru masura: M5/6A-"Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii", pana pe data de 19.03.2018

Masura M5/6A Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii 

      Anexe:

      Anexa 1 - Cerere de finantare - varianta actualizata
     
      Anexa 1 - Cerere de finantare

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa b

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa c

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul(minimis)

Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

      Anexa 7 - Lista ariilor naturale protejate

Anexa 8 - Fisa de evaluare

Anexa 9 - Declaratie de raportare catre GAL

Anexa 10 - Procedura de evaluare si selectie

     Anexa 11- Fisa Masurii      

ANEXA NOUA
 **** - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului ca nu a beneficiat de servicii de consiliere prin M 02

Prelungire Apelului de selectie
este publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE

22 Ianuarie 2018

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru:

Masura M2/2B Valorificarea superioara a potentialului agricol prin stimularea dezvoltarii exploatatiilor agricole competitive

Anexe:

Anexa 1 - Cerere de finantare

Anexa 2 - Planul de afaceri

Anexa 3    Fisa masurii

Anexa 4 - Lista coeficientilor de calcul prodiuctie standard vegetal zootehnie

Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie

Anexa 6 - Codul bunelor practici agricole

Anexa 7 - Calculator cod bune practici agricole

Anexa 8 - Potential productie vegetala

Anexa 9 - Potential productie zootehnica

Anexa 10 - Declaratie de raportare catre GAL

Anexa 11 - Fisa evaluare masura M2


Masura M5/6A Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii 

      Anexe:

      Anexa 1 - Cerere de finantare

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa b

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate anexa c

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate HG 907

Anexa 2 - Studiu de fezabilitate proiectii financiare si indicatori financiari

Anexa 3 - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private

Anexa 4 - Lista codurilor CAEN eligibile

Anexa 5 - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor

Anexa 6.1 - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica

Anexa 6.2 - Declaratie privind respectarea regulii de cumul(minimis)

Anexa 6.3 - Declaratie neincadrare in firme in dificultate

Anexa 6.4 - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei

Anexa 7 - Lista ariilor naturale protejate

Anexa 8 - Fisa de evaluare

Anexa 9 - Declaratie de raportare catre GAL

Anexa 10 - Procedura de evaluare si selectie

Anexa 11- Fisa Masurii       

            Data deschiderii sesiunilor de depunere a proiectelor la GAL Microregiunea Horezu este data lansarii apelului de selectie pentru masura respectiva.

    Apelul de selectie va fi publicat in sectiunea APELURI DE SELECTIE ACTIVE pe www.galmicroregiuneahorezu.ro .21 august 2017

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidului Solicitantului pentru: 

        Masura M5/6A Dezvoltarea economiei locale prin infiintarea/extinderea/modernizarea de unitati economice de productie si servicii.

        Ghidul  Solicitantului - varianta finala               
        Anexa 1  - Cerere de finantare M5 6A HG 28
        Anexa 1  - Cerere de finantare M5 6A HG 907
        Anexa 2 -  Studiu de fezabilitate Proiectiii financiare si indicatori financiari
        Anexa 2  - Studiu de fezabilitate Anexa B
        Anexa 2  - Studiu de fezabilitate Anexa C
        Anexa 2  - Studiu de fezabilitate HG 28
        Anexa 2  - Studiu de fezabilitate HG 907            ***Erata nr. 1 - Anexa 2 - Studiu de fezabilitate HG 907
        Anexa 3  - Angajament pe propria raspundere privind utilizarea cofinantarii private
        Anexa 4  - Lista codurilor CAEN eligibile
        Anexa 5 -  Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea cladirilor
        Anexa 6.1  - Declaratie incadrare in categoria de micro-intreprindere si intreprindere mica
        Anexa 6.2  - Declaratie privind respectarea regulii de cumul (minimis)
        Anexa 6.3  - Declaratie de neincadrare in firme in dificultate
        Anexa 6.4  - Declaratie pe propria raspundere a solicitantului cu privire la capacitatea de asigurare a cofinantarii investitiei
        Anexa 7 - Lista ariilor naturale protejate
        Anexa 8 - Fisa de evaluare a masurii
        Anexa 9  - Declaratie de raportare catre GAL
        Anexa 10  - Procedura de evaluare si selectie

         Anexa 11 - Fisa Masurii 21 iulie 2017

GAL Microregiunea Horezu anunta publicarea, in varianta finala a Ghidurilor Solicitantului pentru urmatoarele masuri din Strategia de Dezvoltare Locala: 

Masura M6/6B Dezvoltarea infrastructurii la scara mica, serviciilor publice, serviciilor pentru populatie, serviciilor sociale, conservarea si promovarea patrimoniului local, material si imaterial si a patrimoniului natural.

        Ghidul  Solicitantului - varianta finala
        Anexa 1 - Cerere de finantare masura 6 - corespondent sM 7.2
        Anexa 1 - Cerere de finantare masura 6 - corespondent sM7.2 - buget conform HG 907/2016
        Anexa 2 - Studiu de fezabilitate
        Anexa 3 - Memoriu Justificativ beneficiari publici
        Anexa 4 - Recomandari analiza cost beneficiu
        Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie
        Anexa 6 - Rezultate finale recensamant populatie 2011 tabelul nr. 3
        Anexa 7 - Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect
        Anexa 8 - Declaratie de raportare catre GAL
        Anexa 9 - Fisa masurii
        Anexa 10 - Fisa de evaluare

      Masura M8/6B Solidartitate, asistenta si sprijin local in vederea eradicarii saraciei si lipsei de perspective in comunitatile de romi si alte categorii sociale defavorizate din teritoriul GAL Microregiunea Horezu

        Ghidul  Solicitantului - varianta finala
        Anexa 1 - Cerere de finantare masura 8 - corespondent sM 7.2
        Anexa 2 - Studiu de fezabilitate
        Anexa 3 - Memoriu Justificativ beneficiari publici
        Anexa 4 - Recomandari analiza cost beneficiu
        Anexa 5 - Procedura de evaluare si selectie
        Anexa 6 - Rezultate finale recensamant populatie 2011 tabelul nr. 3
        Anexa 7 - Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect
        Anexa 8 - Declaratie de raportare catre GAL
        Anexa 9 - Fisa masurii

        Anexa 10 - Fisa de evaluare


Acest site nu reprezinta pozitia oficiala a Comisiei Europene. Intreaga responsabilitate referitoare la corectitudinea si coerenta acestor informatii apartine persoanelor care au initiat pagina web. Contributia Uniunii Europene prin Programul SAPARD si PNDR. Pentru informatii despre alte Programe desfasurate sub egida Uniunii Europene in Romania, cat si pentru informatii detaliate privind procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana, puteti sa vizitati pagina de internet a Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. Toate informatiile, privind Programele PNDR si SAPARD, furnizate in aceasta pagina sunt distribuite GRATUIT si nu sunt destinate comercializarii.